Všeobecné obchodní podmínky

Ceník 2017

Informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015

Oznámení o typech rozhraní

Technické specifikace smlouvy o připojení k síti internet

Všeobecné podmínky

Vzor smlouvy o připojení